Slik bidrar du mot å sikre drikkevannet mot forurensing.

Alle installasjoner som er koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for forurensning hvis ikke korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.
Tilbakestrømning oppstår når vann trykkes eller suges tilbake til det offentlige vannledningsnettet fra interne rørsystem. Tilbakestrømning kan forårsake forurensning av drikkevannet i hovedledningene som forsyner øvrige forbrukere med vann.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. 

Hvorfor oppstår tilbakestrømning?
Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

 • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd
 • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Hvordan kan du sikre deg mot tilbakestrømning?
For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Se tabell og figur.

Hvor skal tilbakestrømningsbeskyttelsen plasseres?
Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Ekspansjonskar kan være nødvendig
Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Hva er kravet til kontroll og vedlikehold?
Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt. BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig. De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.

Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Gjeldende regelverk

 • Forskrift til Plan- og bygningsloven § 15-5d og § 15-7b (TEK 17)
 • Sanitærreglementet for Oslo, pkt. 3.4
 • Forbud mot forurensning av offentlig vannforsyning, Drikkevannsforskriften § 4

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse?
Etter at vi har installert tilbakestrømningsbeskyttelse, eller hvis det er installert fra før, skal det registreres ved å fylle ut et elektronisk skjema på www.tilbakestromning.no
Kommunen ønsker å ha oversikt over all installert tilbakestrømningsbeskyttelse, slik at det kan registreres inn i våre systemer. Foto vedlegges den installerte tilbakestrømningsbeskyttelsen.

Veileder tilbakestrømningsbeskyttelse fra Oslo Kommune

Gode referanser og anbefalinger er for deg som kunde et viktig element i valget av håndverker. Når vi utfører serviceoppdrag for privatpersoner, borettslag, sameier og firmakunder, er vi opptatt av at dere som kunder blir fornøyde.

Som et ledd i dette har vi utarbeidet vår egen «kvalitets- og fornøydgaranti». Denne garantien samt våre kundeløfter kan du lese mer om på siden som omhandler dette temaet: Våre garantier

På vår Facebookside https://www.facebook.com/rorleggersentralen.no kan du lese hva våre kunder har lagt igjen om oss.

Vi har rammeavtale med en rekke borettslag og sameier, og her ser du hva noen av våre oppdragsgivere sier om oss:

 

 

 

Etter en lang periode nå med mye fet og god mat, minner vi om viktigheten av vedlikeholdsspyling.

Jevnlig tilførsel av fett, fettholdige matrester og matoljer kan nemlig føre til avleiringer i avløpsrørene. Om du heller fettet ut i vasken eller kaster det i toalettet spiller ingen rolle, alt ender opp i de samme rørene til slutt. Hår, hud og såperester utgjør den samme trusselen på badet, og over tid gror rørene igjen og på et aller annet tidspunkt blir det så mye motstand at en akutt blokkering oppstår.

Viktigheten av vedlikeholdsspyling

Sørger man for å få utført periodisk vedlikeholdsspyling, så vil man både forlenge levetiden og betraktelig minske risikoen for tett avløp og det ubehag dette medfører, og ikke minst kostnadene ved akutt utrykning og vannskader.

Hva er vedlikeholdsspyling

Vårt firma utfører vedlikeholdsspyling hvor avløpet blir grundig rengjort med vann under høyt trykk (uten kjemikalier) med roterende dyse, og om nødvendig med varmt vann helt opp til 80 grader for å få løsnet fett.
Alle avløpsrørene i bygget kan om ønskelig renses med ovennevnte metode. Etter endt arbeid inspiseres avløpet med kamera frem til hovedledningen som tilhører kommunen.

Vedlikeholdsspyling er en velkjent metode både i Norge og andre land. Vårt firma har lang erfaring og gode referanser. Vi utfører kostnadsfri befaring i ditt sameie, borettslag eller næringsbygg.
Vi utfører vedlikeholdsspyling i bolig- og rekkehus, uansett antall boenheter.
Rørinspeksjon med utarbeidelse av tilstandsrapport anbefales om det foreligger tvil om rørenes tilstand.

Unngå ubehagelige opplevelser, bestill vedlikeholdsspyling nå!

Les mer om vedlikeholdsspyling her

Unngå sprukne vannrør!

Kombinasjonen lite snø og kulde er oppskriften på vannskader. Dette må du passe på.

Som eier av hus og hytte har du selv ansvar for rør og stikkledninger frem til den kommunale hovedledningen.

– Når det er så kaldt, men ingen snø som isolerer, blir jordsmonnet svært kaldt, advarer meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk Institutt.

Farlig barfrost
Frosten går dypere i bakken, og dersom vann- og avløpsrør fryser og sprekker vil det løpe høye utgifter og praktiske problemer i hus og hytte.

– Det er viktig å være seg bevisst barfrosten, sier meteorologen til Osloby.no.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har tidligere sendt ut en smørbrødliste for hvordan du skal unngå frostskader på rør.

Ti grader i alle rom
Etaten presiserer særlig viktigheten av å holde rom med vanninstallasjoner varme – over 10 grader, selv om du er bortreist.

I lokaler som skal stå ubenyttet i kalde perioder, bør hovedvanntilførselen stenges og rørene tømmes.

Dersom du har vannlåser og avløp i rom som sjelden brukes, kan olje eller frostvæske i disse forhindre at det fryser is.

Når skaden er skjedd
Dersom rørene fryser og lekker, bør hovedvannkranen stenges av så snart som mulig, råder etaten. Da kan verken toalett eller sluk brukes, og rørlegger må kontaktes for å reparere og avgrense skadeomfanget.

Hvis fryseprosessen ikke er kommet så langt at rørene er sprukket, kan det å skru opp varmen i rommet løse opp isen. Sterk oppvarming eller flamme er ikke en anbefalt metode. Det kan fremprovosere et rørbrudd det er vanskelig å se og/eller komme til.

Råd mot vannskader

 1. Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageslange og lignende). Vannlåser og avløp i areal som er ubenyttet eller sjeldent benyttet bør få en skvett med frostvæske eller olje i perioder med sterk kulde, og hvor man frykter at det kan oppstå isdannelse. Dette forhindrer både frosne rør og avløpsfordampning.
 2. Husk å lukke kjellervinduer og ventiler når kulden setter inn. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de er i nærheten av et åpent vindu.
 3. Hold temperaturen over 10˚ C i oppholdsrom og 3˚ i kjeller når du reiser bort.
 4. Sluk bør renses minst en gang i året, men gjerne oftere. Unngå bruk av sterke kjemikalier om du har plastrør ettersom disse kan etse på rørene.
 5. Vannlåsene bør også renses minst én gang i året. Nyere vannlåser av plast er lett å skru løs, mens eldre vannlåser av støpejern krever bruk av verktøy. Her må en stor fastnøkkel eller skiftnøkkel som regel til. Sjekk at du har skrudd skikkelig til når du er ferdig.
 6. Kjøkkenet er ikke et våtrom, og har som regel ikke sluk. Det betyr at du må ta spesielle forholdsregler for å unngå vannskader. Side-by-side kjøleskap og kaffemaskiner skal ha montert automatisk vannstoppventil og følere.
 7. På tide å skifte vannslanger på vaske- og/eller oppvaskmaskinen? Vannslanger til maskiner bør byttes ut omtrent hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.
 8. Glem for all del ikke hytta, fritidsboliger og utleielokaler! Også der bør vannledninger tømmes. De mest omfattende vannskadene skjer der vann står og renner over tid uten at det oppdages.

 

Er uhellet allerede skjedd eller du trenger hjelp til disse tingene, er vi ikke lenger unna enn et tastetrykk på telefonen: Ring 23 03 54 00, hele døgnet, hele året.
Du kan også lese om hvordan vi tiner rør her

 

 

Kilde: Osloby.no, skikkeligrørlegger.no og Oslo kommune

Rørlegger Sentralen AS er en dynamisk og ekspanderende rørleggerbedrift for privat- og bedriftsmarkedet. I den forbindelse søker vi dyktige rørleggere med stå-på-humør, glimt i øyet og yrkesstolthet til vår avdeling i Oslo.
Anser du deg selv som en av byens beste servicerørleggere, forventer interessante og krevende arbeidsoppgaver hver dag, og samtidig ønsker å bli en del av en seriøs, innovativ og profesjonell aktør innen VVS-bransjen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Krav til kvalifikasjoner og egenskaper:

– Rørlegger med svennebrev, og helst 3-5 års erfaring som servicerørlegger

– Høy yrkesstolthet og arbeidsmoral

– God ordenssans

– Lite fravær

– Kunne arbeide under press

– Fokus på mersalg

– Glimt i øyet

– Positiv og interessert

– Ryddig og strukturert

– Pålitelig, lojal og med evne til å være ydmyk

– Lagspiller

– En ressurs for firmaet

– Førekort kl. B

– Beherske norsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

– Jobb i et solid firma med konkurransedyktige betingelser og ordnede arbeidsforhold

– Et hyggelig og innovativt miljø med trivelige og støttende kolleger

– Fast lønn kr. 285,- pr time, og snitt kr. 302,- pr time ved full produktiv måned

– Mulighet for deltakelse i attraktiv vaktordning med svært gode lønnsbetingelser

– Høyt faglig fokus, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

– Faglig utvikling

– Godt arbeidsmiljø. Vi samles daglig til felles frokost, som bedriften står for

– Bedriftshelsetjeneste

– Innredede servicebiler, som byttes hvert 5 år. Vi har nylig byttet til Mercedes Vito. Gunstig firmabilordning, ved ønske om privat bruk

– Sosialt samvær også utenom arbeidstiden

Om oss:

Rørlegger Sentralen AS er en stabil bedrift med 15 ansatte, fordelt på servicerørleggere, spyleoperatører og kontorpersonell. Firmaet ble etablert i 1999 og holder til i lyse, trivelige lokaler sentralt ved Bjerke i Oslo.

Vårt motto er: «SERVICE OG KVALITET TIL AVTALT TID!»

Alt i alt tilbyr vi en knakende god arbeidsplass med gode kolleger, flotte lokaler, sosiale tiltak og sjefer som bryr seg. Kort og godt, vår arbeidsplass er en arena for medarbeidere i form av skikkelige rørleggere, spyleoperatører og kontorpersonell.

Hvis du pleier å komme for sent, er en motarbeider eller har andre lyter som gjør at du ikke tilfredsstiller våre krav, så er dessverre ikke vårt firma arbeidsplassen for deg!

 

Vi foretar utvalg fortløpende, og mottar gjerne din søknad så snart som mulig!

Søknad med CV sendes post@rorleggersentralen.no, eller til Rørlegger Sentralen AS, Brobekkveien 40, 0598 Oslo.

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer til bolig, bytte radiator i leilighet, samt utføre reparasjoner og service på eksisterende radiatorer, som for eksempel bytte radiatorkraner, radiatorventiler, radiatortermostat og lufteskruer. Vi utfører også alle typer rørleggerarbeid på varmeanlegg og rørstrekk, service vannbåren varme samt innregulering for optimal utnyttelse av varmeanlegget.

Vi hjelper deg gjerne med å skifte radiator, men også med å skifte termostat på radiator, fjerne radiator og lufting av radiatorer. Har du lekk radiator, eller ulyd i radiator, ta kontakt så fikser vi problemet!

Husk at vannbårne varmeanlegg med radiatorer også kan kombineres med vannbåren gulvvarme og miljøvennlige varmekilder som varmepumper. Ring i dag for nærmere informasjon, vårt telefonnummer er 23 03 54 00.

Les også mer om varmepumper her. 

 

RADIATORER TIL BOLIG

For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud har vi behov for å vite følgende:

 • Mål på eksisterende radiatorer
 • Hvor store areal de skal varme opp
 • Hvor gammel boligen din er, med tanke på isolering for å beregne ditt varmebehov per kvadratmeter

Disse opplysningene kan du sende i en e-post til post@rorleggersentralen.no
Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre.

Eventuelt kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg.

For å se nærmere på forskjellige typer, størrelser og design av radiatorer, se linkene under:

Purmo radiatorer

Lyngson radiatorer

Radiatorer til bolig

Rørlegger Sentralen AS kan levere og montere alle typer radiatorer. For å dimensjonere dine radiatorer og gi deg et pristilbud, kan du fylle ut skjemaet under med de opplysningene vi trenger for å finne riktig radiator til deg. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 23 03 54 00 mellom klokken 08-16 man-fre. Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt:

 

Fettet fra julematen – hvor blir det av det?

Jule- og nyttårsfeiringen er et tilbakelagt kapittel, og ribbefettet har stivnet, men hvor mye fett havnet egentlig i avløpet?  Det kan være lurt å tenke igjennom, for jevnlig tilførsel av fett, fettholdige matrester og matoljer kan føre til avleiringer i rørene. Om du heller fettet ut i vasken eller kaster det i toalettet spiller ingen rolle, alt ender opp i de samme rørene til slutt. Dyrefett stivner raskt i rørene, og jo kaldere det er, desto større fare er det. Fet mat og kulde er derfor ingen god kombinasjon for avløpsrørene dine.

Vi anbefaler

Tørk ut fett fra stekepannen før du tar oppvasken, eventuelt hell overflødig fett fra matlagingen over i en kartong, lukk denne og kast i søpla. Kommer fettet ut i det kommunale ledningsnettet, vil det legge seg avleiringer i de store rørene. Dette kan føre til at avløpsrørene blir helt eller delvis blokkert.

Hvordan forebygge

Forebyggende tiltak kan utføres for å unngå den største krisen. Vi anbefaler vår egen avløpsåpner «Plumber», som du kun får kjøpt hos oss. Den løser opp fett i rørene, og kan på kort sikt hjelpe på problemet. I det lange løp, anbefaler vi alle å få utført en vedlikeholdsspyling, slik kommer du problemet i forkjøpet.
Det første tegnet på at rørene begynner å tette seg, er at det kommer klukkelyder fra rørene når vannet har rent igjennom sluket. Skjer dette må vi tilkalles for å foreta en høytrykkspyling, dette for å unngå at rørene tetter seg helt, og du i verste fall får tilbakeslag av kloakk inn i huset.

Konsekvenser

Alt fett bør kastes i søpla! Konsekvensene av å ikke følge disse tipsene, er ikke bare fare for tette rør, tilbakeslag av kloakk, dyrere kommunale avgifter, men også rotter, som lever av fettet i rørene.

Festen er ikke over..

Rotte på jakt etter fett

Rotte på jakt etter ribbefett.. sist sett i et avløpsrør nær deg!

Publisert av Rørlegger Sentralen As Tirsdag 2. januar 2018

 

Hvis rotter er et tilbakevendende problem, selv etter høytrykkspyling, kan vi også tilkalles for å montere rottesperre. Les mer om dovett og montering av rottesperre her.

Hva kan du gjøre for å unngå tette rør?

Man kan ikke unngå at rørene tetter seg over tid, men man kan gjøre forebyggende tiltak for å forhindre at dette skjer raskere enn nødvendig:

 • Unngå å kaste eller skylle ned ting som ikke skal i avløpet.
  • Når det gjelder toalettet: så er det tre ting du med god samvittighet kan etterlate deg i toalettet, bæsj, tiss og dopapir.
   Ikke tørkepapir! Alt annet må kastes i søpla.
  • Når det gjelder vasken: ikke skyll ned mat og fett – kast dette i søpla.
 • Rens vannlåser, sluk og avløp jevnlig – minimum 2 ganger i året, eller mer ved behov.  Rester av såpe, hår og annet vil feste seg over tid og hvis man ikke renser jevnlig, tetter dette avløpet.
 • Forebyggende tiltak – vedlikeholdsspyling! Klukkelyder og lukt er første tegn på at det begynner å bli tett. Det er et tidsspørsmål før det tetter seg helt. Ved å foreta en vedlikeholdsspyling på regelmessig basis, forhindrer man følgeskader. Dessuten er det langt rimeligere enn å foreta en utskiftning av rørene.
 • Eldre rør av jern eller betong. Har ditt hus/sameie/borettslag eldre rør av jern eller betong, så bør man være ekstra oppmerksom. Avleiringer oppstår lettere i rør laget av disse materialene, og da anbefales jevnlig vedlikeholdsspyling for å øke levetiden til rørene.
 • Bøyde rør. Hvis ditt hus/sameie/borettslag har bøyde rør eller rør med lite eller dårlig fall, bør man være oppmerksom på at det lettere kan legge seg avleiringer der røret er bøyd.

Kontakt oss for en avtale om vedlikeholdsspyling, eller om du ønsker at vi foretar en høytrykkspyling, kontakt oss i HøytrykkSentralen på tlf 23 03 54 00

Bare i fjor håndterte forsikringsbransjen 1593 vannskader hvor årsaken var slitasje og elde på varmtvannsberederen. Vannlekkasjene gjorde ødeleggelser for 91 millioner kroner i privathjem og bedrifter, ifølge tall fra Finans Norge. Skaderekorden fra i fjor ligger an til å bli passert i år, varsler forsikringsselskapet If.

Sjekker du berederen?

Gammel bereder

– Varmtvannsberedere i rustfritt stål har gjerne en forventet levetid på 15-20 år. Mange har en tikkende vannbombe i boligen sin, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Vi har tidligere publisert artikler om varmtvannsberedere som utgjør en brannfare i hjemmet. I fjor og i år har mange forbrukere måttet sjekke sine beredere for å avklare om de utgjør brannfare. Dette kunne man gjøre ved å sjekke serienummer på sine OSO-beredere.

Hvis ikke du har sjekket din OSO-bereder ennå bør du gjøre det nå.

Veldig mange av de store skadene skjer i borettslag og sameier der varmtvannstankene står i skap uten sluk på kjøkkenet.

De første seks månedene i år har det vært hele 952 vannlekkasjer fra beredere som er mer enn 30 år gamle. Vanligvis ligger antallet skader på mellom 600 og 700 fra varmtvannsberedere som har oppnådd pensjonsalder. Holder trenden seg, vil skadestatistikken derfor få en ny topp i år.

Uker med tørking

– Selv om vannskader fra gamle beredere er dekket på forsikringen, har jeg til gode å snakke med noen som synes det er moro å ha vann i veggen gjennom tre etasjer, lekkasje inn til naboen i oppgangen eller kjellerstua full av vann, sier Clementz.

Ved siden av gjenstander og møbler som blir ødelagt, er det en annen stor hake: Ved store vannskader går vifter i ukesvis for å tørke opp, og deretter er det håndverkere inn og ut av boligen i flere uker.

Forsikringsselskapet If anbefaler alle å ta en titt på produksjonsåret for varmtvannsberederen sin. Året står på tanken.

– Skriv dette året stort og tydelig med tusj på siden av berederen, så det er lett å se. Alternativt året tanken er montert. Varmtvannsberederen er kanskje hjemmets kjedeligste gjenstand, og det er smart å ha en tydelig påminnelse om når det er på tide å bytte, sier Sigmund Clementz.

Ta en titt på og rundt tanken årlig for å oppdage tilløp til lekkasje tidlig, er hans råd.

Risiko på kjøkkenet

– Gamle varmtvannstanker som er plassert i benkeskap på kjøkken og uten vannstoppeventil kan føre til store skader. Vi anbefaler boligsameier og borettslag å foreta årlige inspeksjoner av varmtvannsberedere. Nettopp her er det mange skader, sier han.

Rørlegger Sentralen AS tilbyr rammeavtale med borettslag og sameier, hvor årlige VVS-inspeksjoner er en del av avtalen.

Tidligere var det mulig å installere beredere i alle rom uten å ha sluk eller lekkasjesikring. I alle nye boliger hvor det skal installeres ny bereder på for eksempel kjøkkenet, må den sikres mot lekkasje. Det vanligste er at rørleggeren monterer en vannstoppeventil.

– Skal du bytte ut den gamle berederen din, og den står i et kjøkkenskap uten sluk, bør du få montert vannstoppeventil. Det er også mulig å installere en slik ventil på berederen du har i dag, for sikkerhets skyld, sier Sigmund Clementz i If.

Kilde: Huseierne.no

Vi hjelper deg gjerne med å bytte ut den gamle berederen, eller foretar en sjekk av eksisterende bereder. Ring oss på 23 03 54 00 for rask hjelp.

Tenk på hva du kaster i toalettet og skyller ut i vasken.

Det er nemlig ikke et fett hva du kaster i toalettet eller skyller ut i vasken. Har du for eksempel stekt bacon og skyller stekepannen i vasken, vil dette baconfettet stivne nede i rørene dine. Det kan på sikt føre til at rørene blir tette. I verste fall vil dette fettet og andre matrester lokke til seg rotter. Og det vil du ikke ha i huset ditt! En tredje konsekvens er at det du kaster i toalettet, til slutt ender opp i naturen. Og det ønsker vi heller ikke!

Om du kaster fettet (eller andre ting) i toalettet eller heller det ut i vasken, spiller ingen rolle, alt munner ut i de samme rørene til syvende og sist. Grunnen til at rørene blir tette er at de som regel er bøyd i 45 eller 90 grader. Fett, matrester og olje fester seg i disse bendene og skjøtene. På sikt gjør avleiringer og skitt sitt til dårlig gjennomstrømning og tette rør. Spesielt ser vi dette på eldre rør. Konsekvensene er det ikke mange som tenker på, så Vann- og Avløpsetaten har valgt å rette fokuset mot dette problemet. De har derfor laget en egen nettside som omhandler hva du kan og hva du ikke skal kaste i do. Les mer på dovett.no
Dovett

Kun 3 ting kan kastes

Bæsj, tiss og dopapir er nemlig de tre tingene du med god samvittighet kan etterlate deg i do, alt annet er strengt forbudt å hive i toalettet, og henvises til søpla. Og grunnen til dette er den enkle ting at rørene kan tette seg, og at fett forer rottene.

 

Fett forer rottene

Vi som rørleggere har gjennom tidenes løp opplevd veldig mye forskjellig som folk kaster i toalettet, utenkelig for noen, men vi ser at det faktisk praktiseres. Vi finner alt fra leker, som små barn syns det er artig å kaste i toalettet, til alle typer matrester som voksne syns det er lett å bli kvitt, ved å kaste det i do. Det er bare det at rørene i boligen din ikke er tiltenkt store kotelettbein for eksempel. Dessuten er fett og andre matrester i rørene, kjærkommen næring for rottene.

Rottestopper / Rottesperre

For å unngå dette problemet kan vi hjelpe deg med å installere rottesperre/rottestopper, så slipper du å få rottene inn i huset ditt. For det er ikke tomme trusler at de kan komme inn i huset. Det fins mange rotter i kloakken, og de gnager seg lett gjennom rør og sluk, og havner til slutt på badet ditt!

Rottesperrer kan monteres både på de vannrette og loddrette rørene, ta kontakt med oss på telefon 23035400 eller på post@rorleggersentralen.no, så hjelper vi deg med veien videre!

Rottesperre

Her ser du hva som kan skje hvis du ikke har installert rottesperre på avløpsrørene i huset ditt: Rotter, nei takk!

 

rottefelle, rottesperre, rottesikring, rottestopp, rottefelle rør, rotte i toalettet, rotte i do, rotte i huset, rotte i doskåla, rotter i Oslo, fett forer rottene

Husk å skru av koblingen til hageslangen

Du bør ikke la den stå på utekrana i vinter: Koblingen til hageslangen kan føre til vannskader i veggen om du ikke tar den av.

Det har vært en varm høst mange steder i landet, men du har kanskje allerede gjort det meste av høstarbeidet i hagen – som å renske takrenna, sjekke over huset for eventuelle sprekker som kan slippe inn mus og andre skadedyr og sette bort hagemøblene og hageslangen?

Men har du husket koblingen til hageslangen? Den kan være lett å glemme der den sitter på utekrana, men på tross av sin beskjedne størrelse, kan den medføre store skader.

I 2012 fikk forsikringsselskapene melding om 54.000 vannskader for til sammen 2 milliarder kroner i norske hus, leiligheter og hytter, viser tall fra Finans Norge.

Glemmer du koblingen til hageslangen på utekrana, kan det føre til vannskader inne i veggen.

– Hvert 8. minutt oppstår det en vannskade i norske hjem, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If, til DinSide.

Slik fungerer det

Du vet det nok, og du har sikkert erfart det i din omgang med hageslangen, men altså:

Koblingen til hageslangen fungerer som en stoppeventil. Selv om vannet står på for fullt, kommer det ikke noe vann ut gjennom krana dersom denne koblingen til hageslangen sitter på.

Dermed kan man la seg lure til å tro at vannet er skrudd av, selv om det kanskje ikke er det. Og selv om du har skrudd av vannet, gjør koblingen at rørene ikke får tømt seg ordentlig – og vann som blir stående i rørene over vinteren, kan fryse. Vips! så sitter du der med skjegget i vannskaden.

– Vannet kan fryse i løpet av vinteren, og da kan det danne seg en frostpropp i røret inne i veggen. Når så vannet settes på igjen, kan trykket føre til at røret sprekker. Idet du skrur på vannet, vil det lekke vann inne i veggen, uten at du nødvendigvis merker det, sier rørleggermester Ben Schreier i Varme & Bad, Nore VVS.

Vannskader hvert 8. minutt

Vannskader koster forsikringsselskapene store summer hvert år: I 2012 var det som nevnt 54.000 vannskader som koster 2 milliarder kroner, og i 2010 og 2011 var antallet skader enda høyere.

Ifølge forsikringsbransjens halvårsstatistikker, har vannskadene økt med rundt 500 millioner kroner – som tilsvarer 35 prosent – første halvår 2013 (sammenliknet med samme periode i 2012).

Det er langt større sannsynlighet for å få en vannskade, enn for å bli utsatt for innbrudd. I 2011 ble det meldt inn en vannskade hvert 7. minutt, og i 2012 ble det meldt en vannskade hvert 10. minutt.

– Vi får vannskader langt hyppigere enn vi er utsatt for innbrudd og hvert 10. minutt meldes det om en vannskade. Vannskadene fortsetter dermed å renne inn, sa Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge (FNO) i en pressemelding om forsikringsåret 2012, tidligere i år.

Jon Berge, Jon Berge informasjonsdirektør i If, forteller til DinSide at frostskadene varier fra år til år.

– Grovt sett kan jeg si at frostskadene våre står for cirka 10 prosent av de totale vannskadene – sett over de tre siste åra. Samlet sett er noe over 20 prosent av forsikringsutbetalingene vannskadesaker. Dette har økt og er fremdeles i økning. Hvert 8. minutt oppstår det en vannskade i norske hjem, sier Berge til DinSide.

Roald Stigum Olsen, pressetalsmann i Tryg, forteller til DinSide at cirka 40 av alle forsikringsutbetalingene de har, er vannskadesaker.

– Vi opplever stadig at folk flest ikke er klar over dette skadeelementet. Folks oppfatning om skadeutvikling er ofte begrenset til vurderinger om økning eller minking av branner, men vannskader er altså egentlig det betydeligste skadeelementet vi har i en hus eller en hjemforsikring, sier Stigum Olsen til DinSide.

Passer du godt nok på?

De fleste har heldigvis en forsikring på huset som dekker kostnader ved en eventuell vannskade. Merk deg imidlertid at du har ansvar for å sørge for å begrense mulighetene for skade.

– Dersom du reiser fra hytta di mer enn ei helg, krever vi at hovedstoppekrana skal stenges. Da unngår du også skader i utekrana. For bolighuset ditt har vi ikke det kravet, men oppfordrer til å stenge vannet når du reiser bort. Vi avkorter ikke i disse tilfellene der hageslangen står på om vinteren, men er opptatt av å informere om problemet: Ta av slangen, ellers fungerer ikke dreneringa, oppfordrer Berge.

– Hva hvis man har glemt å f.eks stenge stoppekrana til utekrana, eller har latt hageslangen stå på om vinteren, og dermed får vannskade: Kan man risikere en avkortning i forsikringsutbetalingen?

– Vi har ingen spesifikke sikkerhetsforskrifter som beskriver akkurat det du har som eksempel. Eneste mulighet for avkortning da er hvis kunden har opptrådt grovt uaktsomt, noe jeg tviler på vil kunne være aktuelt i et slikt tilfelle. I disse ekseplene må man vel nærmest ha tilfeller der man styrer mot skader med forsett, før man vurderer uaktsomheten så stor at avkortning kan være aktuell, sier Stugum Olsen.

Dette bør du gjøre

For å unngå vannskader i forbindelse med utekran og vannslange, bør du:

 • Huske å fjerne hageslange fra utvendig kran. Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis hageslangen er koblet til i kuldeperioder.
 • Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren.
 • Skru igjen innvendig stoppekran, og åpne den utvendige kranen slik at du får tømt vannrørene helt.
Ti råd mot vannskader:
 • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes
 • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort
 • Rengjør sluk med jevne mellomrom
 • Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten
 • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør
 • Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme
 • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin
 • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist
 • Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc
 • Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom
 • Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet

(Rådene er utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund (HL)og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL))

 

Kilde: DinSide.no