Iflg. Forbrukerkjøpsloven (fjel.) § 30 kan selger kun kreve betaling for undersøkelse som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon, dersom selger har gjort forbruker uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Ved innsendelse av dette skjema bekrefter jeg/vi å ha blitt gjort oppmerksom på følgende:

– Reklamasjoner som ikke viser seg å være reklamasjon vil bli belastet iht. Rørlegger Sentralen AS generelle salgs- og leveringsbetingelser.
– Hvis undersøkelsen og utførelsen viser at reklamasjonen allikevel ikke er reklamasjon, belastes både tiden for undersøkelse og utførelse.
Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse, eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk.
Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet, pga. manglende service, feil bruk/håndtering eller lignende, vil bli belastet i henhold til Rørlegger Sentralen AS sine gjeldende servicesatser.
Dette i de tilfeller hvor rørlegger/faglig leder/leverandøren av saklig grunn avslår garanti på produktet.

 

Service og kvalitet til avtalt tid!

Åpningstider:
Kontor:
Mandag- Fredag
kl. 08.00 – 16.00

Adresse:
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Telefon: 23 03 54 00
post@rorleggersentralen.no

24-timers døgnvakt
Vi er tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet, hverdager som helligdager. Har du behov for høytrykkspyling av et rør, står vi også klare til å rykke ut. Vi stiller opp og utfører både små og store oppdrag.

© Rørlegger-sentralen.no. Det er ikke tillatt å kopiere og publisere dette innholdet på andre nettsider uten skriftlig samtykke.