RENSING AV RØR

Rensing av rør utføres effektivt ved hjelp av høytrykk med kaldt eller varmt vann som spyles inn i rørene. Vår spylebil er utrustet med en mengde spesialdyser som benyttes ulikt i forhold til ulike behov.

Høytrykkspyling Oslo

Rens av avløp gjøres med høytrykk og roterende dyser eller kjetting.

Etter hvert som rørene eldes samler det seg fett, røtter, rust og andre avleiringer i rørene. Dersom avløpsrør ikke vedlikeholdes vil det til slutt oppstå en blokkering som tetter avløpet. Ved tett avløp vil kloakken komme opp av laveste punkt (som regel sluk) og flyte ut i boligen. Dette er både kostbart og uhyggelig. Jevnlig vedlikehold av rør hindrer at det oppstår en blokkering.

Fett i rør

Dette oppstår i stor grad på avløpsrør tilhørende kjøkken. Fett i rør kan fjernes ved å bruke varmtvann og roterende dyse. Denne kombinasjonen er svært effektiv og sørger for at fettet løsner fra rørveggene slik at avløpet ikke tetter seg.

Rust i rør

Rust dannes i gamle støpejernsrør. Røret ruster og tverrsnittet blir mindre. I tillegg blir rørveggene ekstremt ru. Dette fører til at papir o.l. lett henger seg fast i røret istedenfor å bli med vannet ut. Ved å rense røret fjerner vi alt av løse rustmasser, slik at tverrsnittet blir større. I tillegg vil rørets hydrauliske evne bli bedre, slik at sjansen for at det oppstår en blokkering minsker betraktelig.

Røtter i rørene

Røtter i rør oppstår som regel i gamle betong eller leirerør. Disse rørene har ikke tette skjøter, noe som fører til at røttene sniker seg inn røret etter leten på vann. Har du røtter i rørene så kan disse fjernes ved bruk av rens med kjetting som kutter røttene og sørger for at avløpet blir åpent igjen.

Lurer du på tilstanden på rørene dine og om de trenger å renses? Dette kan vi gi deg svar på ved å utføre rørinspeksjoner. Les mer om dette her

Røtter i rørene

Er rørene tette på grunn av rot-inntrengning, så benyttes en kjettingfres som fjerner røttene inne i rørene. I slike tilfeller benytter vi en roterende dyse som kapper/sager over røttene, slik at vannet igjen kan strømme fritt igjennom røret som opprinnelig.

Ofte benyttes rørinspeksjonskamera i tilknytning til rensing av rør, dette for at vi skal kunne forsikre oss om at røtter fjernes, men også for samtidig å sjekke at rørkvaliteten opprettholdes.

Årsaken til at røtter blokkerer rørene, er at de søker etter vann, noe de finner i rørets skjøter og eventuelle hull. Over tid kan røret til slutt bli helt tilstoppet av røttene.

Tilstoppede rør

Rørrens kan også utføres når for eksempel fett, rust, betong, sand eller andre ting har ført til tilstopping. Under ser du en videosnutt som viser hvordan rensing av rør foregår når dette er tilfellet.

Rens av avløpsrør som er fullt av fett.

Publisert av Rørlegger Sentralen As Onsdag 29. mars 2017

I tillegg utfører vår spyleavdeling, HøytrykkSentralen, tjenestene du kan lese mer om her; Tjenester spyleavdeling