RENSING AV RØR

Rensing av rør utføres effektivt ved hjelp av høytrykk med kaldt eller varmt vann som spyles inn i rørene. Vår spylebil er utrustet med en mengde spesialdyser som benyttes ulikt i forhold til ulike behov.

Høytrykkspyling Oslo
Røtter i rørene

Er rørene tette på grunn av rot-inntrengning, så benyttes en kjettingfres som fjerner røttene inne i rørene. I slike tilfeller benytter vi en roterende dyse som kapper/sager over røttene, slik at vannet igjen kan strømme fritt igjennom røret som opprinnelig.

Ofte benyttes rørinspeksjonskamera i tilknytning til rensing av rør, dette for at vi skal kunne forsikre oss om at røtter fjernes, men også for samtidig å sjekke at rørkvaliteten opprettholdes.

Årsaken til at røtter blokkerer rørene, er at de søker etter vann, noe de finner i rørets skjøter og eventuelle hull. Over tid kan røret til slutt bli helt tilstoppet av røttene.

Tilstoppede rør

Rørrens kan også utføres når for eksempel fett, rust, betong, sand eller andre ting har ført til tilstopping. Under ser du en videosnutt som viser hvordan rensing av rør foregår når dette er tilfellet.

Rens av avløpsrør som er fullt av fett.

Publisert av Rørlegger Sentralen As Onsdag 29. mars 2017

I tillegg utfører vår spyleavdeling, HøytrykkSentralen, tjenestene du kan lese mer om her; Tjenester spyleavdeling